Promocja szlaku

Przyjęliśmy perspektywę 3E - skupiamy tych, którzy dążą wokół do doznań związanych z edukacją, rozrywką i oczarowaniem (ang. education, entertainment, enchantment).

Kierujemy naszą propozycję do wszystkich, chcących się czegoś nowego dowiedzieć, a przy tym dobrze się bawić, chcących również, żeby ich oczarować - dostarczyć wyjątkowych, zachwycających doznań.

Stajemy w opozycji do turystyki typu 3S (ang. sand, sun, sea), w której odbiorcy oczekują wylegiwania się w słońcu na piasku w towarzystwie szumu fal.

Lato 2015 r. - to oficjalne otwarcie Szlaku TeH2O w Bydgoszczy, zrywanie plomb industrialu i uchylenie nowej perspektywy turystycznej w Bydgoszczy:

T jak technika,

H jak historia,

O jak 2 razy opowieść.Zobacz przygotowane materiały:

PRZEWODNIK

MAPA

ULOTKI

KSIĘGA OBIEKTÓW